İletişim Formu

Eksiltili Cümle Örnekleri

Eksiltili Cümle Örnekleri

Eksiltili Cümle Örnekleri

Eksiltili Cümle Nedir: Eksiltili cümle içerisinde yüklemi yani yargısı olmayan, henüz tamamlanmamış cümlelere denir. Eksiltili cümlelerin sonuna daima üç nokta (…) işareti konulur. Şimdi örneklere bakalım isterseniz.

Eksiltili Cümle Örneği

  • Cennet o kadar başarılı ki…
  • Dün öğlen tam Sınıfta çıkacakken…
  • Kapının yanında…
  • Eminim o da…
  • Az veren candan çok veren maldan…
  • Onu bir yakalarsam…
  • Düğün el ile, harman yel ile…
  • Üzerinde lacivert bir elbise…


0 Yorum