İletişim Formu

İşteş Çatılı Fiil Örnekleri

İşteş Çatılı Fiil Örnekleri

İşteş Çatılı Fiil Örnekleri

Filler çatı özelliklerine göre öznesine ve nesnesine göre ikiye ayrılır. Öznesine göre Fiiller ise etken, edilgen, dönüşlü, işteş olarak dörde ayrılır. İşteş fiil öznenin cümledeki durumuna göre şekillenir. 

İşteş Fiil Nedir: Eylemin birlikte ya da karşılıklı yapıldığını anlatan fiillere denir. -ış, -iş, -uş, -üş eklerini alır. 

Birliktelik Anlamı katan İşteş Çatılı Fiil Örnekleri

  • Konuları seninle tartıştık.
  • Patlama sesinden sonra sağa sola kaçıştık.
  • Geçmişten bahsedip biraz dertleştik.
  • Onun halini görünce tüm ekip gülüştük.
  • Bedava ürünü gören herkes dükkana üşüştü.
Karşılıklılık Anlamı Katan İşteş Çatılı Fiil Örnekleri
  •  Uzun zamandır arkadaşıyla mektuplaşıyor.
  • Onu görünce yanına gidip selamlaştılar.
  • O kadar yaşananlardan sonra tekrardan barıştılar.
  • Okulda konuştuğumuz yetmemiş gibi bir de okuldan sonra mesajlaştık.
  • Aramızdaki mesafe uzak olduğu İçin sadece bakıştık.
Bu ve buna benzer örnekler için bizleri takipte kalın.


0 Yorum