İletişim Formu

Olumlu Cümle Örnekleri

Olumlu Cümle Örnekleri

Olumlu Cümle Örnekleri

Olumlu Cümle Nedir: Yüklemin bildirdiği durumun gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini ya da var olduğunu bildiren cümlelere olumlu cümle denir

Uyarı: Yüklemde “değil, yok” sözcükleri “-ma, -sız, -mez” ekleri yer almaz.

Olumlu Cümle Örneği

  • Çocuk birden bire yere düştü. ( Burada yere düşmek eylemi cümle içerisinde gerçekleştiği için cümle olumlu cümledir. Ayrıca cümlenin yükleminde (yargı bildiren ifadesinde) -ma, -me olumsuzluk eki yoktur.)
  • Onun bu hareketi beni çok  derinden incitti. (Bu cümlede incitmek eylemi cümle içerisinde gerçekleştiğinden dolayı cümle olumlu cümle olur. Ayrıca burada -ma ya da -me olumsuzluk eki alan bir cümle yoktur.)
  • Binanın tadilatı bu hafta bitecekmiş. (Verilen cümlede bitecekmiş eylemi cümle içerisinde gerçekleştiğinden dolayı cümle olumlu bir cümledir. Olumsuzluk bildiren -ma, -me eki almamıştır.)
  • Otobüs arıza yaptı.
  • Yerine geçti ve oturdu. 

Dikkat:  Yargının” iyi, kötü, güzel, çirkin “olması, olumlu veya olumsuz olmasıyla ilgili değildir. Yargı gerçekleşiyorsa, cümlede mevcutsa olumlu cümledir.

  • Sesi çok kötüydü. (kötü olma durumu cümlede mevcut. /olumlu) 
  • Sesi çok güzeldi. (Güzel olma durumu cümlede mevcut. /olumlu)


0 Yorum