İletişim Formu

Dostluk İle İlgili Fabl Örneği

Dostluk İle İlgili Fabl Örneği

Dostluk İle İlgili Fabl Örneği

Uzak bir diyarda, büyük bir ormanın içinde  bir sincap yaşarmış. Günlerden bir gün bir gelincik ile arkadaş olmuşlar. Birlikte güzel oyunlar oynar, eğlenirlermiş. Fakat gel gör ki onların bu mutluluğunu bozan bir karga varmış. Her gün gelir sincap ve gelincikle sataşır ve kavga edermiş. 

Yine günlerden bir gün sincap; ağaçkakan ve gelinciği yuvasına davet etmiş. Sincabın bu davetine gitmek için hazırlanan gelincik ve ağaçkakan birer tane palamut toplayıp yola koyulmuşlar. Yanlarında getirdikleri palamutları sincaba vermiş ve masaya oturmuşlar. Sincap onlara karganın onu rahatsız etmesinden bıktığını ve gidip başka bir yuvaya yerleşmek istediğini söylemiş. Bu a şaşıran ağaçkakan ve gelincik, biraz düşündükten sonra yari yola çıkmaya karar vermişler. Ama ağaçkakan pek de oralı olmamış. Ertesi gün sabah erkenden buluşan gelincik ve sincap ağaçkakanı görmemişler. Birlikte onu aramaya koyulmuşlar. Ararken bir de ne görsünler düşmanları kargayla buluşmuş meğerse. Hemen yanına gidip onun neden yanlarına gelmediğini sormuşlar. Ağaçkakan  ise onlara; siz uçamıyorsunuz çünkü sizİnle arkadaşlık kurmak istemiyorum. Bundan sonra karga benim arkadaşım demiş. Bu sözleri ağızları açık dinleyen sincap ve gelincik eğer gerçek dost olsaydın arkamızdan iş çevirip bizi bırakmazdın, her zaman yanımızda olurdun. Bizi olduğumuz gibi kabul ederdin, demiş. 

Daha sonra sincap İle gelincik yuvalarını başka bir taşımışlar. Aradan biraz zaman geçmiş. Kapıları çalmış, onlarda kapıyı açmışlar. Bir de ne görsünler; ağaçkakan kapının önünde. Onlardan özÜr dilemiş. Ben sizinle tekrardan dost olmak istiyorum demiş ve birlikte mutlu Mesut yaşamışlar.https://www.ornegi.net/2021/10/enerji-tasarrufu-ile-ilgili-hikaye.html


0 Yorum