İletişim Formu

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir Örnekleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir Örnekleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir Örnekleri

Bir yazı yazarken düşüncemizi daha açık daha anlaşılır hale getirmek için bazı yöntemler kullanırız. Kullandığımız bu yöntemlere düşünceyi geliştirme yolları adı verilir. Yazdığınız paragrafı daha anlaşılır hale getirmek amacıyla bir ya da birden fazla düşünceyi geliştirme yolunu kullanırız. İsterseniz düşünceyi geliştirme yolları nelerdir kısaca örnekleriyle beraber göz atalım.

Tanımlama Nedir

Bizler paragraf yazarken bir düşünceyi ya da bir kavramı tanımlayabiliriz. Tanımlama yapıldıysak bu nedir sorusuna cevap verir.

Tanımlama Örneği

Kilim genellikle pamuk ve gül iplikten yapılan yere sermek amacıyla dokunan bir eşyadır. Kilim dokunurken üzerinde dokuyan kişinin ruh halini anlatan motifler bulunur. Ayrıca kilimde kullanılan renkler bizlere dokuyan kişi hakkında bilgi verir. (Burada bize kilim hakkında bilgi verilmektedir. Dikkat ettiyseniz başlangıçta kilim tanımı yapılmıştır. Bu paragrafta tanımlama yapılarak düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.)

Karşılaştırma Nedir


Bir paragraf yazarken iki kavram, nesne arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabiliriz. İşte bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından biridir.

Karşılaştırma Örneği

Edebiyatımızda bir çok türde Eser verilmiştir. Eserleri oluştururken geçmişin birikiminden faydalanmıştır. Hikaye ve roman da aynı kaynaktan beslense de bir roman türünün edebiyatımızda hikayeden daha önce yer bulmuştur. (Burada edebiyatımızdaki eserlerden bahsedilirken paragraf içerisinde roman ve hikaye arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yani burada düşünceyi geliştirme yolları ndan biri kullanılmıştır.)
Sayısal Verilerden Yararlanma Nedir


Paragraf yazarken savunduğumuz düşünceyi daha da inandırıcı hale getirmek amacıyla bilimsel verilerden ve sayısal verilerden yararlanırz. Yeri gelir anket kullanır yeri gelir araştırma sonuçlarını paylaşırız böylece yazdığımız paragrafta ki inandırıcılığı artırmış oluruz. Kullandığımız bu düşünceyi geliştirme yoluna sayısal verilerden yararlanma denir.

Sayısal Verilerden Yararlanma Örneği

Bugün şirkete alınan her 100 üründen 2’si defolu ürün olarak gelmektedir. Ahda  1000000 ürün aldığımızda bu %2 lik değer çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. Buna acilen bir önlem almalıyız.

Örneklendirme Nedir


Bir paragraf yazarken sözü ettiğimiz düşüncenin akılda daha rahat kalabilmesi amacıyla örnek verme yöntemini kullanırız buna örnekleme deriz.

Örneklendirme Örnekleri

Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalar da yaşamış doğaya uyum sağlamış ve bir çok devlet kurmuştur. Göktürkler, Hunlar, avarlar, selçuklular, Osmanlılar bunlardan sadece birkaçıdır. Tarihi altın harflerle adını yazdıran Türkler devlet kurdukları her yerde yaşayan insanlara merhametli davranmıştır.

Tanık gösterme Nedir


Bir paragraf yazarken bir düşünceyi öne sürdüğümüzde kendi fikirlerimizin yanında bu düşünceyle ilgili başkalarının da görüşlerini, sözlerine yer vermeye tanık gösterme denir.

Tanık Gösterme Örneği

İnsanoğlu hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda ilk sanatsal ürünlerini de yapmıştır. İnsanda gelişen sanat duygusu farklı sanat alanlarına yönelmesine sebep olmuştur. Zamanla sanat bir yaşam biçimi haline dönmüştür. Uygarlıkların oluşmasında da sen at önemi vardır. Mustafa Kemal  “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birisi kopmuştur” diyerek sanata verdiği önemi de daha iyi anlarız.

Benzetme Nedir


Paragraf yazarken paragraf içerisinde yer alan bir varlık ya da kavram mı başka bir varlık ya da kavramla ilişki kurabilirizna benzetme denir. 

Hepiniz matematikteki dört işlemden biri olan çarpmadaki sıfır ile görevini bilirsiniz.0 hangi önüne gelip ile çarparsanız yine sıfır olur. Yani burada sıfır aslında kör kuyu gibidir, içine aldığını yutar yok eder.


0 Yorum