İletişim Formu

Zaman İle İlgili Atasözü ve Deyim ÖrnekleriBu yazımızda Zaman İle İlgili Atasözü ve Deyim Örnekleri derledik sizler için. Atalarımız zaman zamanın önemi hakkında çok güzel öğüt verici sözler söylemişlerdir. Zamanın kıymetini bilen atalarımız deneyimlerini ve zamanı doğru kullanmanın önemine bize de aradan uzun yıllar geçse de atasözleriyle iletmişlerdir. 

Zaman İle İlgili Atasözü Örnekleri

 • Sakla samanı, gelir zamanı: Her şeyin bir kullanım zamanı vardır.İsraf etmemek gerekir 
 • Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir: Ne kadar yalancı olursa olsun insan yeri geldiğinde dürüst olabilir.
 • Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez:  Bir şey çok  istedi mi onu erteleyemezsin.
 • Zaman sana uymazsa sen zamana uy: Zamana uymayan insan sıkıntı çeker. Bu nedenle zaman sana uymuyorsa senin o zamanın şartlarına uyman daha doğru olur
 • Acele giden ecele gider: Çabuk, acele iş yapan çok hata yapar. Bazen bu hatanın dönüşü de olmaz.
 • Ağaç yaş iken eğilir: Bir şeyler (eğitim) zamanında verilir. Belli bir yaştan sonra kişiyi eğitmek güçtür.
 • Sayılı gün çabuk geçer: Zaman belli ise hemen geçer.
 • Sona kalan dona kalır: Bazen sona kalmak kötüdür. Kısmetin de ne çıkacağı belli olmaz.
 • Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var: Bir şeyi çok istemekten ziya de doğru zamanı beklemek önemlidir. Her şey vaktinde belli olur. (Haksızlıklar için genellikle kullanılır.)
 • Su akarken testiyi doldurmalı: Zamanında gerekli tasarrufları yapmak gerekir.
 • Vakitsiz öten horozun başını keserler: Her doğru her zaman söylenmez. Bir iş yaparken vaktini beklemek önemlidir.
 • Vakit nakittir: Vakit çok önemlidir.
 • Bugünün işini yarına bırakma: İşleri zamanında yapmak gerekir. Ertelemek işi riske atar. Hesap etmediğimiz aksilikler çıkabilir.
 • Boşa harcadığın bir dakika, ömründen çaldığın bin dakika: Zamanı verimli kullanmak gerektiğini ifade eden bir atasözüdür.
 • Demir tavında dövülür: İşi zamanında yapmanın önemini vurgulayan bir atasözüdür.

Zaman İle İlgili Deyim Örnekleri

 • Zamana bırakmak. (Acele etmemek, akışına bırakmak)
 • Aman zaman bilmemek. 
 • Zamana uymak. (Çağa uymak)
 • Akşam yatmak bilmez sabah kalkmak bilmez.
 • Zaman kazanmak. (Oyalamak)
 • Zamanı geçmek.
 • Zaman öldürmek. (Zamanı boşa harcamak)
 • Gel zaman git zaman.
 • Vaktini şaşmamak.
 • Aman zaman dedirtmemek.
 • Yeri gelmek.
 • Kaç zamandır.
 • Yerli yersiz.
 • Zaman almak.
 • Yumurta kapıya dayanmak.
 • Zaman ile yarışmak.
Yukardaki verilen atasözleri atalarımızın deneyimleri sonucunda uzun bir zaman diliminden geçip günümüze kadar gelmiştir. Sözlerin küçüğüm yüzyıllar boyunca insanlara yol göstermiş günümüzde de yol göstermektedir. Bizlere düşen yukarıda örneğini verdiğimiz atasözlerini iyi anlayıp verilen mesajı iyi yorumlayıp ders çıkarmaktır. Bu bilgilerden ve sözlerden ders almazsak neyle karşılaşacağımız yine Atasözlerinin içerisinde verilmiştir. 

0 Yorum