İletişim Formu

Açıklayıcı Anlatım Örnekleri

Açıklayıcı Anlatım Örnekleri

Açıklayıcı Anlatım Örnekleri

Burada amaç bilgi vermektir. Yazar okuru bilgilendirmeyi amaçlar. Her zaman olmasa da genellikle nesnel anlatım tercih edilir. Ayrıca kurallı cümle yapısı ve kısa cümleler kullanılır. Konunun daha da iyi pekişmesi için örnekler verelim.

Tarih Çağlar’ı ayrılırken yaşanmış önemli olaylar baz alınır. Tarihi Çağlarına ayırmak, tarihin dönüm noktalarını belirlemekten geçer. Çağ’dan günümüze kadar insanlığın hayatında iz bırakan olaylar çağ sonu  ve yeni bir çağın başlangıcı kabul edilir.

Portekiz Avrupa’nın en batısında, atlas okyanusu’nun kenarında, İspanya’nın hemen yanı başında Avrupa’nın en güzel ülkelerinden birisidir. Başkenti Lizbon hem şehir yaşantısı hem de doğası ile turistlerin ilgisini çeker.  Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi burada da resmi para birimi Euro olarak geçer. Etnik yapısına baktığımızda büyük bir oranda Portekiz halkını ve Brezilya kişilerini görmek mümkündür.Gayrisafi milli hasılaa kavramını çok sık olarak duyarsınız. Gayrisafi milli hasıla bir devletin kendi vatandaşlarına verilen ürettikleri toplam mal ve hizmetin belli bir para değerindeki karşılığına denir. Gelişmiş ülkelerde gayrisafi milli hasıla kişi başına oranı yüksek iken gelişmemiş ülkelerde az olur.

Öyküleyici Anlatım Örneği

1 Yorum