İletişim Formu

Sert Ünsüz Benzeşmesi Örneği

 Sert Ünsüz Benzeşmesi Örneği

Sert Ünsüz Benzeşmesi Örneği

Sert Ünsüz Benzeşmesi Nedir:

Sert ünsüzlerle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten sözcüklerden sonra “c, d, g” ile başlayan bir ek gelirse ekteki “c – ç’ye, d – t’ye, g – k’ye” dönüşür. Bu olaya ünsüz benzeşmesi (sertleşme) denir.

Sert Ünsüz Benzeşmesi Örnekleri

 • Kitap+da=kitapta
 • Ağaç+da=ağaçta
 • Çiçek +ci=Çiçekçi
 • Sevinç+den=sevinçten 
 • Koltuk+dan=koltuktan
 • Yavaş + ca = Yavaşça
 • İnat + cı = İnatçı
 • Sınıf + ca = Sınıfça
 • Çocuk + dan = Çocuktan
 • Kümes + de = Kümeste
 • Külah + da = Külahta
 • Meslek + daş = Meslektaş
 • At+gı=Atkı
 • Çalış + gan = Çalışkan
 • Et+gi=Etki
 • Türk + ce = Türkçe
 • Güreş + ci = Güreşçi
 • Et + cil = Etçil
 • Taraf + dar = Taraftar 
 • Sıcak + dan = Sıcaktan 
 • Geç + di = Geçti
 • Küs + gün = Küskün
 • Kıs + gaç = Kıskaç
 • Seç + gin = Seçkin
 • Unut + gan = Unutkan


Ünsüz Benzeşmesi Örnekleri Cümle İçinde
 • Bugün sınıfça pikniğe gideceğiz.
 • Selim unutkan biriydi.
 • O günler de geçti.
 • Sıcaktan çok bunalıyoruz.
 • Kız çok inatçı çıktı.
 • Gözlükçü bugün gelmeyecekti.

0 Yorum