İletişim Formu

Ünlü Daralması Örneği ( 20 tane)

Ünlü Daralması Örneği ( 20 tane)

Ünlü Daralması Örneği ( 20 tane)

Ünlü Daralması Nasıl Olur

 “a, e” geniş ünlüleriyle biten sözcükler “-yor” eki aldığında sözcüğün son hecesindeki bu geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ünlülerinde dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir.

Örnek:

 • Ağla + yor = Ağlıyor
 • Gülme + yor = Gülmüyor
 • Oyna + yor = Oynuyor
 • Süsle + yor = Süslüyor
 • Tara + yor = Tarıyor


Not: “De-“ ve “ye-“ fiilleri başka eklerle de ünlü daralmasına uğrayabilir. Örnek:

 •  Bekle + yor = Bekliyor
 • Unutma + yor = Unutmuyor
 • Gizle + yor = Gizliyor
 • Cevapla + yor = Cevaplıyor
 • Başla + yor = Başlıyor
 • De + erek = Diyerek
 • De + ecek = Diyecek
 • De + (y)en = Diyen
 • De + (y)elim = Diyelim
 • De + (y)ince = Diyince
 • Ye + erek = Yiyerek
 • Ye + ecek = Yiyecek
 • Ye + (y)en = Yiyen
 • Ye + (y)elim = Yiyelim 
 • Ye + (y)ince = Yiyince

0 Yorum