İletişim Formu

Benzetme Örneği (Benzetme Nedir Bol Örnekli)

Benzetme Örneği (Benzetme Nedir Bol Örnekli)

Bu yazımızda bir çok benzetme örneği vereceğiz. Daha öncesinde benzetme nedir, kısaca bunlara değinelim. 

Benzetme Sanatı Nedir

 Kelimeyi daha etkili bir hale getirmek için, aralarında farklı yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, benzerlik ilişkisi yönünden güçsüz olanı  nitelik bakımından üstün olana benzetmektir.Bu söz sanatında sözcükler gerçek anlamlarında kullanılır.

 Tam benzetmelerde 4 öge bulunur:

 1-Benzetilen:Birbirine benzetilen şeylerden daha güçsüz olanı

 2-Benzeyen: Birbirine benzetilen şeylerden  daha üstün olanı yani kendisine benzetilen.

 3-Benzetme Yönü: Birbirine benzetilen şeyler arasındaki ortak ilgi

 4-Benzetme Edatı: Sözcükler kavramlar arasında benzetme ilgisi kuran edat ya da  edat görevinde olan sözcükler.(gibi,kimi,sanki,meğer ki,tıpkı...)

Şimdi benzetme örneklerine bakalım.Benzetme Örneği

  • Çocuğun inci gibi bembeyaz dişleri vardı. (Burada çocuğun dişleri beyazlığından dolayı inciye benzetilmiştir.) ( Benzeyen: Diş, Benzetilen: İnci, Benzetme yönü: bembeyaz,  Benzetme edadı: gibi)
  • Ateş gibi sımsıcaktı. (Sıcaklığı ateşe benzetmiş)
  • Manavdan aldığımız biber zehir gibi acıydı.(Biberi acılığından dolayı zehire benzetmiştir.)
  • Yeni aldığı makine saat gibi tıkır tıkır çalışıyordu. (Makineyi çalışmasına göre saate benzetmiş.)
  • Yeri geldiğinde aslanlar gibi çıkar gerekenleri söylerim. (Aslana benzetmiş)
  • En küçük oğlu keçi gibi inatçıydı. ( İnatçılık yönünden keçiye benzetmiş)
  • Bulutlar pamuk pamuk olmuştu gökyüzünde  (Bulutları pamuğa benzetmiştir.)
  • Dışarıda onu beklerken sucuk gibi terlemiştim. (Terlemenin şiddetini sucuğa benzetmiş)
  • Kalbin gibi bu bembeyaz sayfaya güzellikten başka ne yazılır ki. (Kalbini bembeyaz sayfaya benzetmiş)

0 Yorum