İletişim Formu

İsim Cümlesi Örnekleri

İsim Cümlesi Örnekleri

İsim Cümlesi Örnekleri

İsim Cümlesi  ile ilgili örneklere geçmeden önce isim cümlesi nedir kısaca buna bakalım.

 İsim veya isim soylu sözcüklerin “idi, imiş, ise veya dir” ek fiil eklerini almak suretiyle cümlede yüklem görevini üstlenmiş cümlelerdir.

 İsim Cümlesi Nasıl Bulunur: 

İlk önce cümlemizin  yüklemi tespit ederiz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey şudur: İsimler “-mek, -mak” mastar ekini alamayan sözcükler olduklarından fiillerden bu yönüyle ayrılırlar. Yüklemi isim veya isim soylu olan sözcükte mutlaka ek fiil bulunur. Ayrıca bir cümle değil ile olumsuzlaşıyorsa o cümle isim cümlesidir.

 DİKKAT: Yüklem isim ve isim soylu sayılan sıfat, zamir, edat, fiilimsi gibi kelimelerden meydana geldiğinde cümle yüklemine göre “isim cümlesi” kabul edilir.İsim Cümlesi İle Alakalı Örnekler

  • Buraya gelmemizi isteyen öğrenci Hasan’dır. (özel isim)
  • Doğanın yeniden canlanmasında en önemli faktör ağaçlardı. (cins isim) 
  • Kurdukları takım ligin en kötü takımıymış. (topluluk ismi)
  • Öğlen fırında yaptığınız güveç çok lezzetliydi. (sıfat) 
  • Meğer hayalimdeki ev  buymuş. (işaret zamiri) 
  • Bana bu güzel günleri yaşatan sendin. (kişi zamiri) 
  • O, zamana ayak uydurabilen biridir. (belgisiz zamir) 
  • Kimdi Okulda sorun çıkaran? Neydi derdi? (soru zamiri)
  • Sana yolculuğunda yapacağım arkadaşlık  buraya kadarmış. (edat)

0 Yorum