İletişim Formu

Türemiş Sözcük Örnekleri

Türemiş Sözcük Örnekleri

Türemiş Sözcük Örnekleri

Sözcükler kelime köklerine ek alırlar. Bu ekleri yapım eki ve çekim eki olmak üzere ikiye ayırırız. Yapım ekleri ve çekim ekleri. Çekim ekleri kelimenin anlamını yapısını değiştirmez. Yeni bir kelime türetmez. Sadece miktarını, aitliğini, halini ifade eder. Yapım ekleri ise eklendiği sözcükten başka bir sözcük oluştururlar. Çekim eki alan sözcüklere basit sözcükler derken yapım eki alan sözcüklere ise türemiş sözcük denir. Şimdi isterseniz kısaca örneklere bakalım.

Türemiş Sözcük Örneği

 • Yazar olmak zaman ister. (Yaz- Kelime Kökü, -ar Yapım Eki ) (Yazmak bir eylemken, yazar yazma işini yapan kişidir. Değişimi olduğu İçin yapım eki de aldığından yazar sözcüğü türemiş sözcüktür.)
 • Masadaki silgiyi verir misin. (Sil - gi - yi  Silmekten Silgi olmuş. Kelime türemiştir.)
 • Işık yanınca içeri girdi. (Işı - k Işımaktan ışık olur. Kelime türemiştir.)
 • Yemeğin sulu tarafından verin. (Su-lu Su’da sulu
 • Çaycı (Çay - cı)
 • Vatandaş (Vatan - daş)
 • Simitçi (Simit - çi)
 • Dondurmacı ( Don - dur- ma)
 • Bilgi (bil - gi)
 • Kızgın (kız - gın)
 • Durgun (Dur -gun)


Bu ve buna benzer örnekler için sitemizi takipte kalın. İyi çalışmalar.

0 Yorum