İletişim Formu

10 Tane Türemiş Sözcük Örneği


Bu yazımızda 10 Tane Türemiş Sözcük Örneği hazırladık. Bir sözcüğün kökü aldığı ekle yeni bir anlam kazanıyorsun yalım eki almıştır. Sözcük artık türemiş sözcük olur. Yani;

kök + yaptım eki-Türemiş sözcük

Türemiş sözcükler birden fazla yaptım eki alabilir.

kök +yalım eki + yapım eki

Türemiş Kelime Örnekleri

  1. Durak - Dur (mak) bir eylemken aldığı -ak eki ile beklenilen yer anlamına gelmiş. Kelimenin yarısı değiştiği için türemiştir.
  2. Okul - Oku (mak) bir eylemken aldığı -l yapım eki ile sözcük türemiştir.
  3. Bilgi - Bil (mek)  bir eylemken -gi yapım eki alarak sözcük türemiştir.
  4. Tuzluk - Tuz bir mineral iken -luk yalpım eki tuzun konulduğu kap anlamını taşımaktadır.
  5. Yolculuk - Yol bir isimken -cu ve -luk yapım eki alarak türemiştir.
  6. Örtü - ört (mek) fiil iken -ü yaşım eki alarak eşyaya dönüşmüştür.
  7. Soru - sor (mak) -u
  8. Duygu - duy (mak) - gu
  9. Seçim - seç (mek) - im
  10. Öğrenci - öğren (mek) -ci
Yaşım ekleri ile alakalı ve türemiş sözcükler konusu ile ilgili  sitemizde başka yazılardan yer almaktadır.0 Yorum