İletişim Formu

Sözde Özne Örnekleri, Sözde Özne Nedir

Sözde Özne Örnekleri, Sözde Özne Nedir

Sözde Özne Örnekleri, Sözde Özne Nedir

Cümlenin iki tane temel öğesi bulunmaktadır. Bir söz diziminin cümle olabilmesi için bir yüklem ve bir özneye sahip olması gerekir. Yüklem cümlede iş bildiren ifade özne ise o işi yapan öğedir. 

Sözde Özne Nedir: Bir cümlede işten etkilenen varlık sanki işi yapan varlık durumda ise buna sözde özne denir. Şimdi örneklerle daha iyi kavrayacağız. 

Sözde Özne Örneği:

Duvarlar yeşile boyandı. 

Boyandı- Yümlem

Boyanan ne? Duvarlar- Sözde Özne ( Cümlede işi yapan varlığa özne denir. Bu cümlede duvarlar kendi kendine boyanmayacağından iş başkası tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla özne sözde özne olur.)

Bulaşıklar güzelce yıkandı.

Yıkandı - Yüklem

Yıkanan ne? Bulaşıklar - Sözde Özne (Bu cümlede bulaşıklar kendi kendine yıkanmamıştır. O bulaşıkları yıkayan başka biri vardır. İş aslında başkası tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla sözde özne olur.)

Okulun  merdivenleri tamir edildi. 

Tamir edildi - Yüklem (Yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik fiil olduğu İçin birlikte aldım.)

Tamir edilen ne? - Okulun Merdivenleri (Tamlama olduğu İçin birlikte aldım.) - Sözde Özne. (  Burada tamir etme işi başkası tarafından yapıldığı İçin sözde özne kullanılmıştır.)

Ağaçtaki elmalar toplandı.

Toplandı - Yüklem

Toplanan ne? Ağaçtaki elmalar - Sözde Özne (Bu cümlede toplama eylemi başkası tarafından yapılmıştır.)Ürünler teslim edildi.

Teslim edildi - Yüklem

Teslim edilen ne? Ürünler - Sözde özne (Ürünler kendi kendine teslim edilmedi. Başkası tarafında teslim edildi. Dolayısıyla burada işin başkası tarafından yapılması anlamı olduğu İçin sözde öznedir.)

https://www.ornegi.net/2021/08/ozne-konu-anlatm-ozne-ornegi.html


0 Yorum