İletişim Formu

Sıfat Fiil Örnekleri (Sıfat Fiil Konu Anlatımı)

Sıfat Fiil Örnekleri (Sıfat Fiil Konu Anlatımı)

Sıfat Fiil Örnekleri (Sıfat Fiil Konu Anlatımı)

SIFAT-FİİL (ORTAÇ)


Fiillere “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede sıfat görevinde kullanılan sözcüklere sıfat-fiil denir.


Sıfat-fiiller, mutlaka bir isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir.


Sıfat-fiiller, sıfat tamlaması oluştururlar.


 • Ağlayan kızı yanına çağırdı.
 • Ağlanası halimize güler olduk.
 • Görünmez kaza bizi buldu.
 • Koşar adımlarla okulun önüne geldi.
 • Alışverişini bildik yerlerden yapardı.


DİKKAT: Sıfat-fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir kavramın veya nesnenin adı olabilirler. Bu sözcükler artık fiilimsi değildir.


 • Okulun yakacak sıkıntısı kalmadı.
 • Bu mahalleye dolmuş gelmez.


DİKKAT: Bazı sıfat-fiil ekleri biçim olarak zaman ekleriyle karıştırılabilir. Ayırt etmek için sözcüğün bir ismin sıfatı olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Ya da başka bir zaman eki koyduğunuzda anlamlı ise zaman ekidir fakat anlamsız olursa fiilimsi eki olur.

.

 • Koşar adımlarla okuldan içeri girdi. (Sıfat-fiil eki)
 • Yeterki para olsun herkesten hızlı koşar (Geniş Zaman Eki) 
 • Tanıdık mekanlar huzur veriyor. (Sıfat-fiil eki)
 • Onu hemen tanıdık.. (Bilinen geçmiş zaman eki)

Gelecek yıl göreve başlayacak. (Sıfat-Fiil eki)

Misafirler bu akşam gelecek. (Gelecek ZamanEki)


DİKKAT: Sıfat-fiillerin nitelediği isimler bazen düşebilir. Bu durumda sıfat-fiiller o isimlerin yerine geçerek adlaşmış sıfat-fiil olurlar.

 • Olimpiyatlardan dönen sporcular  en iyi şekilde karşılandı. (Sıfat-fiil isim)
 • Olimpiyatlardan dönenleren iyi şekilde karşılandı. (Adlaşmış sıfat-fiil)

0 Yorum