İletişim Formu

İsim Fiil Örnekleri (İsim Fiilimsi Konu Anlatımı)

İsim Fiil Örnekleri (İsim Fiilimsi Konu Anlatımı)

İsim Fiil Örnekleri (İsim Fiilimsi Konu Anlatımı)

İSİM FİİL (MASTAR)


Fiillere “-ma, -ış, -mak” eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklere isim-fiil denir.


 • Elindeki işi bitirmek istiyordu.
 • Okumayı yeni yeni öğrendi.
 • Okuyuş şiirde çok önemli.
 • Susmak bazen önemlidir.
 • Evi temizlemeyi ona bırakın.


DİKKAT: İsim-fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir kavramın veya nesnenin adı olabilirler. Bu sözcükler artık fiilimsi değildir. İsim-fiillerin olumsuzu yapılabilir fakat kalıcı isimlerin olumsuzu yapılamaz.


 • Annem sarma sardı. (Sarma sözcüğü fiilimsi eki almasına rağmen bir yemeğin adı olmuştur.)
 • Yazın dondurma çok iyi oluyor. (Dondurma sözcüğü fiilimsi eki almasına rağmen bir tatlının adı olmuştur.)
 • Dedem uçurtma yaptı. (Fiilimsi eki almasına rağmen bir oyuncağın adı olmuştur.)
 • Kuyuyu kazma İle açtılar. (Kazma sözcüğü fiilimsi eki almasına rağmen bir eşyanın adı olmuştur.)

DİKKAT: İsim-fiil eki olan –ma / -me ile olumsuzluk eki olan –ma / -me karıştırılmamalıdır. 


 • Roman okumayı çok sever. (Fiilimsi eki olan -ma, -me)
 • Bu hafta da roman okuma. ( Olumsuzluk eki olan -ma, -me)


0 Yorum