İletişim Formu

Yer Yön Zarfı Örnekleri (Yer Yön Zarfı Konu Anlatımı)

Yer Yön Zarfı Örnekleri (Yer Yön Zarfı Konu Anlatımı)

Yer Yön Zarfı Örnekleri (Yer Yön Zarfı Konu Anlatımı)

YER-YÖN ZARFI KONU ANLATIMI

Fiillerden önce gelerek fiilin yapıldığı yeri veya yönü gösteren zarflara yer – yön zarfı denir.


Fiillere sorulan “Nereye, ne yöne?” sorusunun cevabıdır.


DİKKAT: Yer – yön zarfları hiçbir çekim eki almamalıdır. Alırsa isim olurlar. Bu yüzden yer – yön zarfları

az sayıdadır: içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri...


  • Öğretmen yukarı çıktı. (Yer – yön zarfı)
  • İçeri girmek için izin istedi. (Yer – yön zarfı)
  • Arabayı ileri park et. (Yer – yön zarfı)
  • Kutuları dışarı alır mısın? (Yer-Yön Zarfı)
  • Kamyonu öte parket. (Yer-Yön Zarfı)
  • İstediğim torbaları beri bırakır mısın? (Yer-Yön Zarfı)
  • Öğretmen yukarıya çıktı. (İsim)
  • İçeriye girmek için izin istedi. (İsim)


0 Yorum