İletişim Formu

Genel ve Özel Anlam Örneği

Genel ve Özel Anlam Örneği

Bu yazımızda genel anlam nedir, özel anlam nedir Genel ve Özel Anlam Örneği konularına değinelim.

Genel ve Özel Anlam: Bir varlığın genelini, çoğunluğunu, bütününü kapsayan sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Bir varlığın sadece bir bölümünü anlatan sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir.

Genel ve Özel Anlam Örnekleri:

  • Çocukluk bir insanın en önemli dönemidir. ( Burada çocukluk diyerek tüm çocukları yani varlığın tümünü kast ettiği için genel anlamlıdır.)
  • Çocuklar yerinize oturun.( Burada çocuk türünün tümünü değil sadece orada bulunanları kast ettiği için özeldir.
Dünya- Avrupa- Türkiye- Sivas

Yukarıda en genel kavram dünyadır. En özel kavram ise Sivas’tır.

Bitki- Odunsu Bitki- Ağaç- Çam Ağacı.

Yukarıda Bitki en genel kavramdır. Çünkü verilen diğer türleri içerisine alır. çam ağacı ise burada en özel kavramdır. Çünkü bitki türünün sadece belli bir kısmını gösterir.

DİKKAT:  Burada şuna dikkat etmek gerekir. Kelimenin özel ve genel oluşu cümle içerisinde değişebilir. Örneğin Dünya ve Avrupa’ya baktığımızda dünya genel Avrupa ise özeldir.
Ama Avrupa İle Sivas’a baktığımızda bu seferde Avrupa genel Sivas özeldir. Gördüğünüz gibi genellik ve özellik kullanıldığı göre değişebilir. 

  • Bitkiler su sayesinde hayatta kalırlar. ( Burada bitkiler diyerek türün tamamın kast etmiştir. Bu nedenle genel bir ifadedir.)
  • Bitkisi susuzluktan ölecekti. ( Burada sadece kişiye ait olan bir tane bitkiden bahsedilmektedir. Bu yüzden özel bir kavramdır.

0 Yorum