İletişim Formu

5 Tane Eş Anlamlı Kelime Örneği

5 Tane Eş Anlamlı Kelime Örneği 

5 Tane Eş Anlamlı Kelime ÖrneğiKelime Örneği 

Bazı kelimeler vardır ki okunuşları ve yazılışları her nekadar farklı olsalarda anlamları aynıdır. Yani birinin yerine bir başkasını koyabilirsiniz. Örneğin bir sorum var yerine bir sualim var dediğimizde aynı şeyi söylemiş oluruz. Şimdi eş anlamlı kelime örneklerine bakalım.

Uzak / Irak

  • Çok uzak yoldan geldim seni görmeye.
  • Çok Irak yoldan geldim seni görmeye.

Lisan / Dil

  • En güzel lisan Türkçedir bize.
  • En güzel dil Türkçedir bize.
Medeniyet / Uygarlık
  • İnsanlar farklı medeniyetleri tanıdıkça gelişir.
  • İnsanlar farklı uygarlıkları tanıdıkça gelişir.
Amaç / Gaye
  • Bu hayatta herkesin bir amacı var.
  • Bu hayatta herkesin bir gayesi var 
Mecburiyet / Zorunluluk
  • Bu işleri zorunluluktan yapıyorum.
  • Bu işleri mecburiyetten yyapıyorum.
Bu ve buna benzer örnekleri sitemizi takip ederek kullanabilirsiniz.
0 Yorum