İletişim Formu

Nitel ve Nicel Anlam Örneği

Nitel ve Nicel Anlam Örneği

Nitel ve nicel anlamda ilgili örneklere geçmeden önce isterseniz kısaca nitel anlam nedir, nicel anlam nedir, nitel anlam ile nicel anlam arasındaki fark nedir kısaca değinelim.

Nitel Anlam Nedir: Sayılamayan ya da ölçülemeyen bir özelliği bildiren sözcüklere nitel anlam denir. Herhangi bir ölçü birimi ile ölçemeyiz.

Nicel Anlam Nedir: Sayılabilen ya da ölçülebilen bir özelliği bildiren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. 

Nitel ve Nicel Anlam Örnekleri

  • Güzel kazağı var - (Güzellik kavramı ne sayılabilir ne de ölçülebilir. Dolayısıyla burada nitel anlamlı sözcük kullanılmıştır.)
  • Çok yüksek bir masa almışlar. ( yükseklik kavramı metre vasıtası ile ölçülebilir. Dolayısıyla burada nicel anlamlı sözcük kullanılmıştır.)
  • Oğuz çok sevimli bir çocuktu. (Sevimlilik kavramı ne sayılabilir ne de ölçülebilir. Dolayısıyla burada nitel anlamlı sözcük kullanılmıştır.)
  • Bu hafta havalar çok sıcak olacakmış. ( sıcaklık kavramı termometre vasıtası ile ölçülebildiğinde burada nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır.)
  • Herkes onu dürüstlüğü ile tanır. ( burada dürüstlük kavramı ne sayılabilir ne de ölçülebilir. Dolayısıyla bu cümlede nitel anlamlı sözcük kullanılmıştır.)
  • Kamyona çok fazla yük yüklemişler. (Yük sözcüğü terazi vasıtasıyla ölçülebildiğinden burada nicel anlamlı sözcük kullanılmıştır.) 
  • Kavak ağacı diğer araçlara göre daha uzundu. (Uzunluk kavramı mete vas tası ile ölçülebildiğinden burada nicel anlamlı sözcük kullanılmıştır.)
  • Dar bir sokaktan geçti. (Dar ve genişlik metre vasıtası ile ölçülebildiğinden burada nicel anlamlı sözcük kullanılmıştır.)
  • İşlerinde çok özveriliydi. (Özveri kelimesi ne ölçülebilir ne de sayılabilir. Dolayısıyla burada nitel anlamlı sözcük kullanılmıştır.)


0 Yorum