İletişim Formu

İsim Kökü Örneği (10 Tane)


İsim Kökü Örneği (10 Tane)

İsim Kökü Örneği (10 Tane)

Bir  sözcüğün  parçalanamayan,  anlamlı,  en  küçük  parçasına  kök  denir.  


Sözcüğün  kökü  bulunurken  sondan  başa  doğru  ekler  çıkarılır  ve sözcükle  anlam  bağlantısını kaybetmeyen  en  küçük  parça  kök  olarak  bulunur.   
 • Gözlükçü > Gözlük> Göz
 • Karşılıksız > Karşılık > Karşı ( Kökü “kar” olamaz çünkü kar ile karşılıksız arasında hiçbir bağ yoktur.)
 • İsim Kökü
 • Fiil Kökü
 • Ortak Kök
 • Sesteş Kök

Kökler dörde ayrılır

İSİM KÖKÜ NEDİR


Varlıkların,  kavramların  ve  duyguların  adları  olan  köklere  isim kök  denir.  
İsim kökler  kesinlikle “-mak  /  -mek”  eki  almazlar.


İsim Kökü Örnekleri


 • Kitaplık > Kitap + lık 
 • Gözüm > Göz + üm
 • Kapıcı > Kapı + cı 
 • Kalemlik > Kalem + lik 
 • Arabamız > Araba + mız 
 • Dünyadan > Dünya + dan 
 • Çiçekçi > Çiçek + ci 
 • Liseli > Lise + li 
 • Düşmanları > Düşman + lar + ı 

0 Yorum