İletişim Formu

Kademe Terfi Formu Örneği İndir

Kademe Terfi Formu Örneği İndir

 Kademe Terfi Formu Örneği İndir

Öğretmenleri belli dönemlerinde yıl baz alınarak derece ve terfileri yapılır. Bu form da kademe terfi edecek öğretmenlerin kademe bilgileri, hangi kademeden hangi kademeye terfi edecekleri yazar. Paylaşılan dosya word formatında olup dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.  Bu form öğretmenin 29/06/1984 tarih ve 18446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 241 Sayılı Kanun Hükmündeki kararname gereğince kademe terfisini tasviplerinize arz ederim şeklinde yasal dayanağı bulunmaktadır. 

0 Yorum