İletişim Formu

İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri Örnekleri

İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri Örnekleri

İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri Örnekleri

İsim kök ve gövdelerine eklenerek onları isim olarak tekrar türeten yapım eklerine isimden isim yapan yapım eki denir.

İsimden İsim Yapım Ekleri Örneği

 • Tuz–luk (Kelimenin kökü tuzdur. Kelimenin kökü isimdir. -luk ekini alarak farklı bir varlığa dönüşmüştür. Oluşan yeni nesne de isim olduğundan isimden isim yapan yapım eki almıştır.
 • Sanat- çı ( Kelimenin kökü isim olan sanat sözcüğüdür. Aldığı ekle yeni bir kavramı karşıladığı İçin yapım ekidir. İsimden yine isim yaptığından isim isim yapan yapım eki olur.
 • Kitap - çı ( Kitap kelimesi isimdir. Yapım eki alarak kitapçı olmuştur. Kitapçı da isim olduğu İçin isimden isim yapan yapım eki almış olur.
 • Üç–üncü 
 • Top–aç
 • İnsan–cıl 
 • Yaş–ıt 
 • Acı–msı 
 • Sol–ak *Düz–ey
 • Vatan–daş 
 • Kitap–çık 
 • Peynir–li


0 Yorum