İletişim Formu

Karşılaştırma Cümlesi Örneği

Karşılaştırma Cümlesi Örneği

Karşılaştırma Cümlesi Örneği

KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ

Birden fazla varlık, kavram, olgu ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelere karşılaştırma cümlesi denir.


Karşılaştırmalarda daha çok benzerlik, farklılık, üstünlük gibi durumlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalar için de “gibi, kadar, en, daha, çok, göre, fazla” gibi edat ve bağlaçlar kullanılır.


  • İstanbul Ankara’dan daha büyük. (İstanbul ile Ankarayı büyüklük bakımından karşılaştırmış.)
  • Tiyatro sinemadan daha güzel. (Tiyatro ile sinemayı karşılaştırmış. Tiyatronun daha güzel olduğu kanısına varmış.)
  • Dünki kadar müşteri bükün gelmedi.
  • Özgür bu sınıfın en çalışkan öğrencisidir.
  • Erdem Hüseyin’den zayıf olsa da Hüseyin’e göre daha hızlı koşuyor.
  • Onun bebeği kardeşinin bebeğine göre daha sakindi.
  • Yeni aldığı telefon eskisi kadar hızlı ve kullanışlı değil.
  • Bu program içlerinde en güvenli olanıdır.
  • Ödevlerine en çok değer veren kuşkusuz Emel’dir,
  • Nasrettin Hoca Keloğlandan daha komik bir karakter bence.0 Yorum