İletişim Formu

Anlamca Çelişen Sözcükler Örnekleri

Anlamca Çelişen Sözcükler Örnekleri

Anlamca Çelişen Sözcükler Örnekleri

Cümle içerisinde birbiri ile çelişen ifadeler kullanırsanız anlatım bozukluğu yapmış olursunuz. Mesela bir cümlede hem kesinlik bildiren ifade ile hem de ihtimal bildiren ifade bir arada kullanılmaz. Kullanılırsa anlatım bozukluğu olur.

  • Sivas’a geleli tam on iki yıl olmalı. ( Bu cümlede tam  ifadesi kesinlik bildirirken olmalı ifadesi ihtimal anlamı katmaktadır. Bir cümlede ikisi bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar.)
  • Kesinlikle bu işte onun parmağı olabilir. (Bu cümlede kesinlikle ifadesi netlik bildirirken olabilir ifadesi ihtimal anlamı katmaktadır. Bir cümlede ikisi bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar.)
  • Hemen hemen tam dört yıl önceydi. (Bu cümlede hemen hemen ifadesi cümleye ihtimal anlamı katarken tam ifadesi kesinlik bildirmektedir. Bir cümlede ikisi bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar.)
  • Müdür onu odasına mutlaka çağırabilir. ( Mutlaka- Kesinlik, Çağırabilir- İhtimal. Bir cümlede ikisi bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar.)
  • Belki de yemek yememesinin bir sebebi mutlaka vardı. (Belki - İhtimal, Mutlaka - Kesinlik. Bir cümlede ikisi bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar.)


0 Yorum