İletişim Formu

İkilemelerin Yazımı (İkilemelerin Yazımı Örnekleri)

 İkilemelerin Yazımı (İkilemelerin Yazımı Örnekleri)

İkilemelerin Yazımı (İkilemelerin Yazımı Örnekleri)

  • İkilemeler ayrı yazılır.
  • İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz.
  • ikilemeler daima ayrı yazılır.

İkileme Yazım Örnekleri

  • Aşağı yukarı senle yaşıt sayılırız. (Doğru)
  • Aşağı-yukarı senle yaşıt sayılırız. (Yanlış)
  • Aşağı, yukarı senle yaşıt sayılırız. (Yanlış)
  • Doğru dürüst konuşur musun benimle. (Doğru)
  • Doğru, dürüst konuşur musun benimle.(Yanlış)
  • Binayı eğri büğrü yapmışlar. (Doğru)
  • Binayı eğiri-büğrü yapmışlar. (Yanlış)


0 Yorum